New Roman

mieszkają i pracują w Krakowie.

New Roman to kolektyw i miejsce dla sztuki stworzone w 2011 roku w Krakowie przez grafików i animatorów kultury: Kaję Gliwę, Jagnę Lewandowską, Mikołaja Moskala, Damiana Nowaka, Pawła Olszczyńskiego i Wojciecha Orlika. Nawiązując do estetyk nowoczesności powojennej, artyści koncentrują się na gatunkach i konwencjach. Swoją nazwę tłumaczą jako „nowi nad przepaścią”.

Tarcie to frotaż – rysunek powstający w wyniku odbicia przedmiotów o wyraźnej fakturze na powierzchni papieru (kartkę pociera się grafitem). Tarcie to także metafora tego, w jaki sposób New Roman traktują nowoczesność – taktylnie, czule, ale też z dystansem. Ucieleśnieniem tego dystansu jest właśnie kartka papieru, oddzielająca inspirację z przeszłości od przestrzeni działania tu i teraz. Tarcie to również tytuł wystawy, na której pokazano pracę. Galeria kolektywu znajduje się dwie przecznice od budynku KS Korona w Krakowie, na którego fasadzie znajduje się odbita przez artystów piropiktura Heleny i Romana Hussarskich z 1958 roku.

Praca powstała w składzie: Kaja Gliwa, Mikołaj Moskal, Damian Nowak, Paweł Olszczyński

Pokaż opis