Agnieszka Polska

ur. 1985 w Lublinie, Polska,
mieszka i pracuje w Warszawie, Polska.

Agnieszka Polska fotografuje oraz tworzy filmy i animacje. Zajmuje się problematyką instytucjonalnej amnezji oraz rolą m.in. fikcji i zmyślenia w odzyskiwaniu pamięci. Bada mechanizmy legitymizacji, mitologizacji bądź wykluczenia dzieł sztuki, przedmiotów, postaw oraz wydarzeń.

Zobacz prace artystki w Kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Kolaże poświęcone marginaliom historii sztuki XX wieku: projektom niezrealizowanym lub istniejącym jako środowiskowy mit oraz prywatnym historiom, plotkom i rodzinnym legendom. W cyklu Poor thing Polska interesuje się dziedzictwem artystów: Jerzego Beresia, Edwarda Kienholza i Pawła Freislera oraz teoretyka sztuki Jerzego Ludwińskiego. 

Pokaż opis