Polska & Orski

mieszkają i pracują w Warszawie.

Agnieszka Polska fotografuje oraz tworzy filmy i animacje. Zajmuje się problematyką instytucjonalnej amnezji oraz rolą m.in. fikcji i zmyślenia w odzyskiwaniu pamięci. Bada mechanizmy legitymizacji, mitologizacji bądź wykluczenia dzieł sztuki, przedmiotów, postaw oraz wydarzeń.

Witek Orski jest absolwentem filozofii i fotografem. Swoje prace określa jako narastające na siebie wątki, podejścia i ujęcia. Interesują go relacje pomiędzy obrazami, bada społeczne funkcje fotografii, samo medium i jego miejsce w polu sztuki. 

W filmie Pistolety Polska i Orski zajmują się (niezweryfikowaną) historią związaną z działalnością Muzeum Historii Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie podczas protestów studenckich w 1968 roku miano profilaktycznie uszkodzić wszystkie znajdujące się w kolekcji strzelby; w tym także te używane podczas powstania listopadowego. 

Pokaż opis