Anna Molska 

ur. 1983 w Prudniku,
mieszka i pracuje w Warszawie.

Anna Molska jest artystką audiowizualną, znaną z niekonwencjonalnego podejścia do klasycznych tematów (takich jak perspektywa, akt i portret) czy modernistycznych idei (np. tradycja formy otwartej Oskara Hansena). 

Zobacz prace artystki w Kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

W projekcie Mutantki Molska porusza problematykę feministyczną, używając języka absurdu. Opowiada w nim historię matriarchalnej wspólnoty starszych kobiet żyjących z dala od cywilizacji. Jej bohaterki, sprawnie funkcjonujące w ustalonych przez siebie normach i hierarchii, nieoczekiwanie konfrontują się ze współczesną rzeczywistością. W ich świecie pojawią się dwaj mężczyźni, a ich obecność podważy zasady obowiązujące we wspólnocie. Artystka sama pisze scenariusz oraz pracuje nad koncepcją wizualną i ideową swojego filmu. Część tych przygotowań stanowi wykonana przez Molską rzeźba filmu – ewoluująca mapa myśli w 3D, której poszczególne elementy reprezentują najważniejsze części fabuły. 

Pokaż opis