Anna Zaradny

ur. 1977 w Szczecinie,
mieszka i pracuje w Warszawie.

Anna Zaradny jest artystką wizualną i dźwiękową, autorką instalacji i obiektów, kompozytorką, improwizatorką. Sięga do tradycji muzycznych awangard, podważając format zamkniętego dzieła muzycznego i ograniczeń scenicznych.

Obejrzyj filmy artystki w Filmotece Muzeum

Najnowsza praca Zaradny, PUNCTUS CONTRA PUNCTUM, to film-partytura, będący (autonomicznym) preludium do większego projektu, nad którym obecnie pracuje. Film wpisuje się w kontynuowane przez artystkę badania nad kompozycją, relacjami dźwięku i obrazu, muzyki i przestrzeni. Autorka nawiązuje w nim do średniowiecznej i renesansowej techniki kompozytorskiej, polegającej na dokomponowywaniu kontrapunktu do melodii stałej lub wcześniej utworzonej: nuta przeciwstawiona jest nucie, znak znakowi. Cantus firmus (melodią stałą) jest tu analogowy obraz, dźwięk zaś pełni rolę kontrapunktu. Dla artystki istotna jest tu zwłaszcza nieokreśloność źródła, zarówno w sferze dźwiękowej, jak i wizualnej, odsyłająca widza/słuchacza w stronę muzyki sfer.

Pokaż opis