Bianka Rolando

ur. 1979 w Warszawie,
mieszka i pracuje w Poznaniu.

Bianka Rolando jest pisarką, poetką oraz artystką wizualną – autorką rysunków, instalacji i obiektów. Jej twórczość pisarka jest równoległa do działań plastycznych.

Zobacz prace artystki w Kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Rysunki na czarno-białych fotografiach z cyklu Próby chrztu (podobnie jak w przypadku Wschodów, 2011, kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie) są próbą uchwycenia nienazywalnych i pozajęzykowych doświadczeń oraz zjawisk. Prace mają charakter autotematyczny – dla Rolando rysunek to medium o, jak sama pisze, „anarchistycznym potencjale światotwórczym”. Powołane do życia przez artystkę światy wypełnione są: kompulsywnie naniesionymi lub wydrapanymi plamami i liniami, fragmentami nieczytelnego tekstu, modernistycznymi ruinami na tle rozmytych pejzaży. Światy Rolando ogląda się i czyta jednocześnie. Równolegle do serii Próby chrztu artystka opublikowała zbiór rozważań o sztuce pod tytułem Mała książka o rysunku.

Pokaż opis