Gizela Mickiewicz

ur. 1984 w Złotowie,
mieszka i pracuje w Warszawie.

Gizela Mickiewicz jest rzeźbiarką i rysowniczką, modyfikuje znalezione obiekty, tworzy instalacje. 

Prace Mickiewicz dotyczą relacji między ludźmi i przedmiotami, sposobów, w jakie pamiętamy poprzez otaczające nas materiały oraz jak modyfikujemy swoją tożsamość i emocje żyjąc wśród (a czasami dla) rzeczy. Artystka stosuje siłowe rozwiązania wobec znalezionych przedmiotów codziennego użytku, testując ich wytrzymałość lub aranżując je w kompozycje, znajdujące się na granicy upadku. Praca Nie za daleko to uchylony za pomocą wykałaczki taboret. Po subtelnej interwencji obiekt nabrał surrealnego charakteru, pozbawiony swej pierwotnej funkcji wydaje się być osłabiony i zraniony. 

Pokaż opis