Jadwiga Sawicka

ur. 1959 w Przemyślu,
mieszka i pracuje w Przemyślu.

Jadwiga Sawicka zajmuje się malarstwem, fotografią, wykonuje obiekty i instalacje w przestrzeni publicznej. Od końca lat 90. obrazy Sawickiej to prace na słowach i zdaniach zaczerpniętych ze środków masowego przekazu.

Zobacz prace artystki w Kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Obrazy prezentowane na wystawie podejmują temat klisz językowych obecnych w debacie publicznej w Polsce XXI wieku oraz kryjących się za nimi ideologii. Sawicka celowo używa obciążonych znaczeniowo przymiotników, takich jak „rasowy”, „narodowa” czy „macierzysta”, ale  maluje je w taki sposób, by nie dało się jednoznacznie określić, czy ma na myśli np. "konflikt rasowy", czy po prostu "rasowego psa". Sawicka uprawia sztukę na bazie językowych resztek, sloganów z politycznych transparentów, nagłówków z tabloidów, wiadomości telewizyjnych. Jest malarką konkretnych czasów, czujnie dokumentującą polityczny spór polaryzujący współczesną Polskę. Pokazuje światopoglądowe niekonsekwencje, tropi niespójne tożsamości uczestników sporu. 

Pokaż opis