Jan Gryka

ur. 1959 w Michałowie,
mieszka i pracuje w Lublinie.

Jan Gryka jest twórcą instalacji, performansów, interwencji przestrzennych. Jest również kierownikiem lubelskiej Galerii Białej Jana Gryki.

Iłarion Daniluk „Zenek” (1939-2000) był malarzem samoukiem, twórcą dekoracji malarskich obiektów użytkowych, wnętrz i budynków. W Hajnówce i okolicach pozostało do dziś kilkadziesiąt jego realizacji z lat 70. i 80., łączących w sobie tradycyjne formy sztuki ludowej z oficjalną estetyką PRL-u. Na zasadzie ambiwalencji charakterystycznej dla małych społeczności Zenek był z jednej strony postacią zmarginalizowaną (społecznie wykluczony, dotknięty chorobą alkoholową), a z drugiej cieszył się uznaniem jako lokalny malarz – jego dekoracje były przedmiotem autentycznej mody. Mimo indywidualnych cech jego stylu, Zenek nie został za życia dostrzeżony przez oficjalny obieg sztuki naiwnej, w PRL-u stanowiącej element polityki kulturalnej państwa. Dopiero działalność Jana Gryki przyniosła zainteresowanie tą postacią, niestety pośmiertne. 

Pokaż opis