Katarzyna Krakowiak

ur. 1980 w Gdańsku,
mieszka i pracuje w Gdańsku.

Katarzyna Krakowiak jest autorką rzeźb, obiektów oraz instalacji dźwiękowych. Prace artystki są najczęściej niematerialne, przybierając postać środowisk akustycznych w których zanurza się widz/słuchacz. 

Sztuka Krakowiak powstaje w ścisłej relacji do parametrów architektury, którą traktuje w kategoriach instrumentu, tak jak w przypadku Making the walls quake as if they were dilating with the secret knowledge of great powers – projektu w pawilonie Polonia, podczas 13. Biennale Architektury w Wenecji. Nowe animacje Krakowiak, prezentowane na wystawie Co widać, uzmysławiają nam jak widać to, co słychać. Są to dynamiczne mapy akustyczne dwóch miejsc związanych z teraźniejszością i przyszłością Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: tymczasową siedzibą, pawilonem Emilia z 1970 roku oraz przyszłą lokalizacją instytucji jaką jest plac Defilad. 

Epizod 1 00:14,5; Epizod 2 00:08; Epizod 3 00:26; Epizod 4 00:21; Epizod 5 00:24; Epizod 6 00:18; Epizod 7 00:18,5; Epizod 8 00:13,5; Epizod 9 00:13,5

Pokaż opis