Katarzyna Przezwańska

ur. 1984 w Warszawie,
mieszka i pracuje w Warszawie.

Katarzyna Przezwańska jest absolwentką malarstwa, wykonuje malarskie interwencje w przestrzeni miejskiej. Tematem przewodnim jej twórczości jest kolor i jego rola oraz percepcja w odniesieniu do architektury.

Zobacz prace artystki w Kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Artystka zwróciła uwagę na  niekorzystny dobór kolorów oraz wysłużone wykładziny i  tapicerki w sali posiedzeń sejmu RP. Przezwańska założyła, że państwo nie może sprawnie funkcjonować, jeśli miejsce podejmowania najważniejszych decyzji nie sprzyja dobremu samopoczuciu. Artystka postanowiła przeprowadzić konsultacje z posłami, by na ich podstawie zaproponować nowy projekt Sali Posiedzeń. Na tle twórców swojego pokolenia (określanych mianem „zmęczonych rzeczywistością”) praca Przezwańskiej wyróżnia się wiarą w skuteczność sztuki, w realny wpływ koloru na funkcjonowanie człowieka. Materializację projektu stanowi makieta sejmu wykonana we współpracy z  architektami z pracowni WWAA oraz plastykami Leszkiem i Maciejem Jasińskimi.

Pokaż opis