Krzysztof Mężyk

ur. 1984 w Krakowie,
mieszka i pracuje w Krakowie.

Krzysztof Mężyk jest malarzem. Swoją praktykę artystyczną określa łacińskim terminem qualia, oznaczającym intuicyjne jakości związane z doświadczeniami zmysłowymi, subiektywne, niewyrażalne w języku pojęciowym.

W pokazywanym dyptyku artysta zastosował ciepłą paletę barw. Strukturę płaskich form umieścił na dynamicznym, budowanym zamaszystymi pociągnięciami pędzla tle, o otwartej kompozycji. Płótna wynikają z siebie i nawzajem się dopełniają. Malarstwo Mężyka jest abstrakcyjne, wrażeniowe oraz skoncentrowane na samej materii, manifestującej się np. wyrazistymi fakturami, gdzie poszczególne obrazy są materialnym zapisem czasu swojego powstawania. Mimo wrażenia czystej ekspresji i koncentracji na malarskim geście, prace artysty charakteryzują się przemyślaną, precyzyjną konstrukcją.

Pokaż opis