Łukasz Jastrubczak

ur. 1985 w Zielonej Górze,
mieszka i pracuje w Szczecinie.

Łukasz Jastrubczak tworzy obiekty, filmy, instalacje. Jest także miejskim performerem i muzykiem (gra m.in. w zespole Boring Drug, którego członkiem jest również biorący udział w wystawie Tomasz Kowalski).

Łukasz Jastrubczak odnosi się do zmitologizowanych epizodów w sztuce XX wieku, zarówno tych z pola awangardy, jak i sztuki outsiderskiej, niezinstytucjonalizowanej. Film 1913/Edmund Monsiel poświęcony jest postaci Edmunda Monsiela – artysty-samouka z Zamojszczyzny, którego tworzone w ukryciu rysunki (obsesyjne, pełne religijnych treści), odkryto dopiero po jego śmierci w 1962 roku. Jastrubczak udał się do Wożuczyna, rodzinnej miejscowości Monsiela. Podczas wizyty na cmentarzu przypadkowo spotkał jego spadkobierców. Oprócz dokumentu z podróży, Jastrubczak prezentuje wybór oryginalnych rysunków Monsiela. Wybór ten doskonale wpisuje się w nurty surrealne, tak popularne w sztuce współczesnej ostatnich lat.

Pokaż opis