Marzena Nowak

ur. 1977 w Piasecznie,
mieszka i pracuje w Warszawie.

Marzena Nowak jest malarką, rzeźbiarką, autorką instalacji i filmów. W swoich pracach odnosi się najczęściej do problematyki pamięci i amnezji, jak i podróżowania w czasie poprzez kontakt z przedmiotami. 

Większość z prac jakie Nowak zrealizowała od czasów studenckich (wykroje ubrań nanoszone ołówkiem na płótno, przemalowane zdjęcia rodzinne, fragmenty wykładzin, instalacje z tekstyliów i włóczki) ma charakter autobiograficzny. Podobnie rzecz ma się z grupę trzech, niemal identycznych rzeźb prezentowanych na wystawie – stalowych piłek, będących ponurą reminiscencją dawnych zabaw. W ciężkich, absurdalnych obiektach kumuluje się smutek, niemożność powstrzymania upływu czasu, a zatem rozpadu ciała i deformacji wspomnień. W tytule pracy, Wobec przestrzeni jestem wyłącznie ciszą, artystka przywołuje autobiograficzną książkę L’enfant (Dziecko) Julesa Vallès’a, francuskiego dziennikarza i pisarza, związanego z Komuną Paryską. 

Pokaż opis