Michał Budny

ur. 1976 w Lesznie,
mieszka i pracuje w Warszawie.

Michał Budny jest autorem rzeźb i instalacji, posługuje się łatwo dostępnymi tanimi materiałami: tekturą, kolorowym papierem, folią malarską, taśmą klejącą. 

Zobacz prace artysty w Kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Za pomocą swoich skromnych obiektów Michał Budny odnosi się do niematerialnych zjawisk: światła wpadającego przez okno, akustyki pomieszczenia, odbić w lustrze, ale i stanów ducha: frustracji czy tęsknot itp. Jego interwencje typu site-specific są dyskretnie wpisane w architekturę galerii i pozostają na granicy widzialności, wtapiając się w podłogi, ściany i sufity. Prace prezentowane na wystawie to przykłady obiektów symulujących naturalny proces, w tym przypadku topiących się brył lodu. Artysta konstruuje model zjawiska: przechodzenia ze stanu stałego w ciekły, relacji ciepłego i zimnego, suchego z mokrym. Prace Budnego zwracają uwagę na obcość otaczających nas rzeczy, które milczą, nie komunikują się, pozostają niedostępne naszemu poznaniu. Celem powstania tych makiet, modeli lub atrap jest utwierdzanie nas w niepewności co do tego, na co patrzymy i w jakich relacjach pozostajemy z najbliższym otoczeniem. 

Pokaż opis