Michał Łagowski

ur. 1988 w Gdańsku,
mieszka i pracuje w Suchym Dębie.

Michał Łagowski jest jednym z najciekawszych polskich performerów młodego pokolenia. W swojej sztuce zajmuje się relacją centrum-peryferie, zestawiając ze sobą np. kwestie gender i problemy społeczności wiejskich. 

W ramach pracy Transparenty (fragment) artysta przeprowadził wywiad z Kołem Gospodyń Wiejskich z Osic, swojej rodzinnej wsi. Rozmówczynie pytał o feminizm, w tym przede wszystkim o ich osobisty stosunek do walki o emancypację kobiet. Łagowski, będąc daleki od idealizowania polskiej wsi, pozostaje krytyczny wobec współczesnych ruchów feministycznych, które według niego skupiają się na działaniach w dużych miastach i nie szukają porozumienia z prowincją. 

Pokaż opis