Monika Sosnowska

ur. 1972 w Rykach,
mieszka i pracuje w Warszawie.

Monika Sosnowska tworzy rzeźby, obiekty i instalacje, najczęściej odnoszące się do stylu międzynarodowego w architekturze (prąd architektury modernistycznej, zapoczątkowany w latach 20.). Bada właściwości materiałów budowlanych, ich rozpad i deformacje.

Zobacz prace artystki w Kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

W ostatnich latach Monika Sosnowska odeszła od labiryntowych instalacji na rzecz bardziej rzeźbiarskich, wolnostojących obiektów. Artystka poddaje obserwacji trwałość i gęstość materiałów budowlanych. Praca Bar powstała w oparciu o znaleziony na terenie Stoczni Gdańskiej „moduł barowy” (złożony z blatu i stołków). Obiekt został odtworzony przez artystkę i zdeformowany. Tak powstała surrealna rzeźba, przywołująca na myśl zdegradowane tereny stoczniowe, poddające się siłom natury i naciskom deweloperów. Sztuka Sosnowskiej rozgrywa się w „szarej strefie” pomiędzy architekturą i rzeźbiarstwem, tam gdzie budynek lub obiekt traci swą funkcjonalność i zaczyna być przedmiotem estetycznej kontemplacji.

Pokaż opis