Robert Kuśmirowski

ur. 1973 w Łodzi,
mieszka i pracuje w Lublinie.

Robert Kuśmirowski jest perfomerem, twórcą instalacji, obiektów, rysunków. W swojej działalności skupia się na ręcznym wykonywaniu imitacji historycznych wytworów przemysłowych. Rozmach idzie tu w parze z precyzją detalu i nostalgią za etosem pracy fizycznej.

Zobacz prace artysty w Kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Telegrafon to autorska kompilacja Kuśmirowskiego łącząca w sobie elementy kilku wczesnych urządzeń umożliwiających rejestrację dźwięku. Za wzór posłużyły tutaj: fonograf (wynalazek Edisona z 1877 roku), prototyp magnetofonu (oryginalny telegrafon opatentowany został w 1898) oraz technologie tonalnego zapisu komunikatów. Prezentowany obiekt, będący popisem manualnych umiejętności Kuśmirowskiego, to dla twórcy również narzędzie do przeprowadzania badań nad analogowymi metodami zapisu dźwięków. Historyczne już dziś sprzęty, ucieleśnienie eksperymentu i wynalazczości, zostały potraktowane jako źródło inspiracji do współczesnych poszukiwań artystycznych. 

Pokaż opis