Slavs & Tatars

mieszkają i pracują w Paryżu i Tel Avivie.

Slavs & Tatars to międzynarodowy kolektyw artystyczny założony w 2006 roku. Ich prace obejmują instalacje, obiekty, wykłady performatywne oraz publikacje. Jak sami mówią, interesuje ich historia oraz polityka na wschód od Muru Berlińskiego i na zachód od Muru Chińskiego. 

Zobacz prace artystów w Kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

W pracy Friendship of Nations Slavs & Tatars zestawili ze sobą dwa wydarzenia historyczne z dwóch odległych regionów świata, budując pomiędzy nimi zaskakującą analogię. Pierwsze to rewolucja w Iranie z 1979 roku, w efekcie której Iran stał się republiką islamską. Drugie to rewolucja Solidarnościowa w Polsce i upadek komunizmu w 1989 roku. W perspektywie historycznej zaproponowanej przez Slavs & Tatars przemiany w Polsce i Iranie okazują się być do siebie podobne. Według artystów w obu przypadkach mamy do czynienia z wytworzeniem się ustroju, w którym elementem dominującym staje się religia. 

Pokaż opis