Wojciech Bąkowski

ur. 1979 w Poznaniu,
mieszka i pracuje w Warszawie.

Wojciech Bąkowski jest autorem filmów animowanych, instalacji, rysunków i performansów. Poeta, lider zespołów muzycznych KOT, Czikita i Niwea. W swojej sztuce skupia się na apoteozie doęwiadczania codziennej rzeczywistości. 

Zobacz prace artysty w Kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Suchy pion to film złożony z kilku abstrakcyjnych kompozycji, stworzonych na bazie prywatnych nagrań artysty z ostatnich kilku lat, wykonanych analogową kamerą. Ścieżki dźwiękowe poszczególnych filmów nakładają się na siebie. Słychać również głos autora czytającego własne wiersze. Teksty te zostały przez artystę potraktowane jako punkty wyjścia do budowania każdej sekwencji filmu. Relacja między obrazem i tekstem ma tutaj jednocześnie techniczny i poetycki charakter. 

Pokaż opis