Zbigniew Libera

ur. 1959 w Pabianicach,
mieszka i pracuje w Warszawie.

Zbigniew Libera jest twórcą wideo, fotografii, instalacji, performansów oraz obiektów. W latach 80. współtworzył m.in. łódzką Kulturę Zrzuty, grupę muzyczną NAO i Sternenchoh, czasopismo Tango. W latach 90. zajmował się sztuką krytyczną. 

Zobacz prace artysty w Kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

W Wolnym Strzelcu Libera odwołuje się do wizerunku artysty jako społecznego odszczepieńca. Tytuł pracy, oznaczający wolność i swobodę działania, zostaje w ironiczny sposób zderzony z postacią samego Libery, ukazanego tutaj pod postacią bezdomnego, aresztowanego właśnie przez służby mundurowe. Wątek marginalizacji często powraca w pracach Libery, na przykład w serii Mistrzowie, w której twórca dopomina się o pamięć zapomnianych autorytetów artystycznych. Praca Libery odnosi się również do zainicjowanej przez Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej dyskusji na temat sytuacji materialnej artystów w Polsce. Mówiąc o twórcach poruszano wtedy szerszy problem rynku pracy oraz wszystkich osób, które nie są objęte systemem ubezpieczeń społecznych. 

Pokaż opis