Mateusz Sadowski

mieszkają i pracują w .

Film Rezonans został stworzony w technice animacji poklatkowej, podczas której artysta rozkłada nagrany materiał na poszczególne kadry, drukuje je i fotografuje, po to, by ponownie złożyć w film. Zabieg ten, pozwalający na zbadanie właściwości charakterystycznych dla różnych rzeczywistości – fotografii i wideo, ma przewrotny charakter. Z jednej strony daje widzowi możliwość podejrzenia tego, w jaki sposób powstał; z drugiej sam w sobie jest dziełem skończonym, szczegółowo dopracowanym filmem artystycznym. Wideo Sadowskiego to zarówno refleksja nad naukowymi teoriami dotyczącymi struktury świata, jak i próba wykreowania rzeczywistości alternatywnej. 

Pokaż opis