powrót

Tematy

Sztuka po nowych mediach

W tej sekcji wystawy pokazujemy artystów, którzy używają nowych mediów komputerowych, nie skupiając się na nich samych (na technologii), ale widząc je w znacznie szerszym kontekście przemian kulturowych i naukowych. To sztuka społeczeństwa informacyjnego, usieciowionego, opartego na przetwarzaniu danych. Kluczowe dla niej pojęcia to kapitalizm kognitywny, posthumanizm, nauki o złożoności.

Tacy artyści jak Norman Leto czy Tymek Borowski starają się łączyć refleksję nad nowymi mediami z zadawaniem najbardziej podstawowych filozoficznych pytań o człowieka, życie, wolną wolę. Odnoszą się do technologicznych przemian w zwykłym życiu: pojawienia się estetyki HD, 3D, rozwoju Internetu i mediów społecznościowych jako platformy dystrybucji wiedzy i obrazów. Przekraczają jednakże globalny fenomen postinternetowej sztuki (post-net aesthetics), sięgając także po tak tradycyjne media jak malarstwo.

To właśnie w tym środowisku mamy do czynienia z powstaniem niezależnych instytucji artystycznych. Goldex Poldex czy Billy Gallery to przedsięwzięcia, które oparte są na samoorganizacji i nowych modelach ekonomicznej oraz intelektualnej wymiany– w jakimś sensie kontynuują one eksperymenty awangardowe na styku sztyki i technologii z lat 60 i 70. oraz tradycję sztuki konceptualnej. Działając w nowym środowisku, wyznaczają, naszym zdaniem, nowe perspektywy rozwoju świata sztuki w Polsce.