powrót

menu

Wystawa „Co widać. Polska sztuka dzisiaj” nie jest podporządkowana jednemu, nadrzędnemu tematowi. Można jednak ją zwiedzać posługując się kluczem kilkunastu narracji organizujących wystawę w oparciu o pewne zagadnienia (np. wieś, plastyka, percepcja), inspiracje (np. folklor, „inni” mistrzowie, neoawangarda) czy konteksty (np. zwrot materialny, globalizacja sztuki, feminizm).

Należy je traktować jako sugestie i możliwe sposoby odczytania fragmentów wystawy oraz relacji pomiędzy poszczególnymi pracami. Nie wyczerpują one jednak puli możliwych zagadnień, do których odnosi się obecnie sztuka w Polsce. Przy opisie każdego z tematów wskazujemy na przykładowe prace przyporządkowane do danego tematu.