Jan Smaga

mieszkają i pracują w .

W swojej najnowszej pracy Smaga prezentuje szereg abstrakcyjnych fotografii, które stanowią dokumentację działania specjalnej, wykonanej chałupniczo formy, pozwalającej przekładać trójwymiarową przestrzeń na dwuwymiarowy obraz. Dla każdego z przekładanych pomieszczeń Smaga wykonał osobną, specjalnie dopasowaną formę, tak, by jak najlepiej absorbowała ona kolor i światło danego miejsca. Artysta sam sobie wyznaczył tutaj rolę dokumentalisty. Po pierwsze, zapisującego otoczenie w postaci fotograficznej projekcji. Po drugie, próbującego dotrzeć do niezapośredniczonej rzeczywistości lub starającego się przynajmniej uchwycić jej migotliwy charakter. 

Pokaż opis