Jakub Woynarowski

mieszkają i pracują w .

Novus Ordo Seclorum (z łac. nowy porządek rzeczy) to próba wyprowadzenia historii awangardy z tendencji ikonoklastycznych i tradycji motywów geometrycznych w sztuce. Woynarowski zestawia dorobek różnych prądów artystycznych (konstruktywizmu, suprematyzmu, dadaizmu, francuskiej architektury rewolucyjnej z czasów Oświecenia) z wątkami alchemicznymi oraz masońskimi. Tropiąc prądy kulturowe, które w podobny wizualnie sposób wyrażały swoje zaplecza ideowe, artysta przedstawia historię nowoczesności w sztuce jako teorię spiskową. Działanie na granicy absurdu i ironiczny potencjał tej sztuki przypomina twórczość członków Kolegium Patafizyki, którzy ośmieszali nowoczesną naukę, używając jej własnego języka.

Pokaż opis