Łukasz Surowiec

mieszkają i pracują w .

Wózki to instalacja, która powstała jako rezultat wymiany pomiędzy artystą a grupą bezdomnych z Bytomia. W zamian za stary, zdezelowany sprzęt do zbierania złomu Surowiec oferował funkcjonalne, przeznaczone do tego celu wózki. Warunkiem wymiany była zgoda na wykonanie portretu bezdomnego. W ciągu kilku dni w Bytomiu pojawiło się czterdzieści nowych wózków, wzbudzając duże zainteresowanie mieszkańców.

Pokaż opis