Witek Orski

ur. 1985 w Warszawie,
mieszka i pracuje w Warszawie.

Witek Orski jest absolwentem filozofii i fotografem. Swoje prace określa jako narastające na siebie wątki, podejścia i ujęcia. Interesują go relacje pomiędzy obrazami, bada społeczne funkcje fotografii, samo medium i jego miejsce w polu sztuki. 

Kamienie to fotograficzny tryptyk. Zdjęcia powstały w wyniku złożenia szesnastu ujęć pojedynczego kamienia, przez co zaburzona została możliwość odczytania jego skali oraz głębi. Orski bada relację pomiędzy okiem, aparatem i powierzchnią obrazu. Kieruje uwagę na samą fotografię, która najczęściej traktowana jest jako medium transparentne. Dodatkowo zakłóca percepcję samego przedstawienia, bawiąc się właściwościami materii: sfotografowane kamienie pokryte warstwą oliwy przypominają miękkie, wilgotne kawałki mięsa. Sfabrykowana w ten sposób organiczność została zderzona z analitycznym i suchym, niemal laboratoryjnym obrazem. 

Pokaż opis