Katarzyna Przezwańska

mieszkają i pracują w .

Artystka zwróciła uwagę na  niekorzystny dobór kolorów oraz wysłużone wykładziny i  tapicerki w sali posiedzeń sejmu RP. Przezwańska założyła, że państwo nie może sprawnie funkcjonować, jeśli miejsce podejmowania najważniejszych decyzji nie sprzyja dobremu samopoczuciu. Artystka postanowiła przeprowadzić konsultacje z posłami, by na ich podstawie zaproponować nowy projekt Sali Posiedzeń. Na tle twórców swojego pokolenia (określanych mianem „zmęczonych rzeczywistością”) praca Przezwańskiej wyróżnia się wiarą w skuteczność sztuki, w realny wpływ koloru na funkcjonowanie człowieka. Materializację projektu stanowi makieta sejmu wykonana we współpracy z  architektami z pracowni WWAA oraz plastykami Leszkiem i Maciejem Jasińskimi.

Pokaż opis