Mateusz Sadowski

ur. 1984 w Szczecinku,
mieszka i pracuje w Poznaniu.

Mateusz Sadowski tworzy filmy wideo, fotografie i obiekty. Jego prace charakteryzuje minimalizm formy oraz często czarno-biała estetyka, w której następuje odwołanie do elementów natury i przedmiotów będących wytworem człowieka. Te, ukazywane w różnych skalach i kadrach, pozwalają poznać się od nowa. 

Zobacz prace artysty w Kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Film Rezonans został stworzony w technice animacji poklatkowej, podczas której artysta rozkłada nagrany materiał na poszczególne kadry, drukuje je i fotografuje, po to, by ponownie złożyć w film. Zabieg ten, pozwalający na zbadanie właściwości charakterystycznych dla różnych rzeczywistości – fotografii i wideo, ma przewrotny charakter. Z jednej strony daje widzowi możliwość podejrzenia tego, w jaki sposób powstał; z drugiej sam w sobie jest dziełem skończonym, szczegółowo dopracowanym filmem artystycznym. Wideo Sadowskiego to zarówno refleksja nad naukowymi teoriami dotyczącymi struktury świata, jak i próba wykreowania rzeczywistości alternatywnej. 

Pokaż opis