Mirosław Bałka

ur. 1958 w Warszawie,
mieszka i pracuje w Warszawie i Otwocku.

Mirosław Bałka jest rzeźbiarzem, twórcą wideo, fotografii i rysunku. W ostatnich latach dał się poznać jako wybitny pedagog, pracując najpierw na ASP w Poznaniu, a obecnie ASP w Warszawie. Jego prace prezentowane były na wielu znaczących wystawach w Polsce i za granicą. Jest autorem m.in. monumentalnej rzeźby How It Is w Hali Turbin londyńskiego Tate Modern. 

Zobacz prace artysty w Kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Prace Bałki pozostają w ścisłej relacji z fizycznymi wymiarami artysty i śladami ciała człowieka. Są silnie osobiste, co często podkreślane jest przez nawiązania do rodzinnego domu w Otwocku. Artysta odwołuje się także do pamięci zbiorowej. Prace Bałki często wiążą się z obiegiem wody, czego przykładem były instalacje pompujące czarną ciecz – Wege zur Behandlung von Schmerzen we Wrocławiu (2011), The Order of Things w Nowym Jorku (2013) i Tabu w Lublinie (2013). Ich znaczenie wiązać można z próbą zlokalizowania źródeł bólu, drenowaniem pamięci czy upuszczaniem krwi miejsca. Nowa praca Bałki, ruchoma rzeźba pt. Być, wykonana jest ze spirali hydraulicznej do udrażniania rur kanalizacyjnych. Tytuł pracy odnosi się do dzieła francuskiego filozofa Michela Foucaulta – Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych. 

Pokaż opis