Ewa Axelrad

ur. 1984 w Gliwicach,
mieszka i pracuje w Londynie.

Ewa Axelrad jest autorką instalacji, obiektów, fotografii i wideo. Jej prace zwykle przybierają charakter interwencji typu site-specific.

Praca pod tytułem Zadyma z cyklu Plaga jest konstrukcją z tarcz stosowanych przez jednostki prewencyjne policji do tłumienia rozruchów. Uchwyty zamontowane po obu stronach tarcz nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy stroną defensywną jest policja, czy manifestanci. Ta ambiwalencja wpisana jest w cały projekt Plaga, dotyczący kwestii postrzegania społecznych protestów jako rozprzestrzeniającego się wirusa, oraz wyznaczania i kontroli podziałów na zdrowe i chore elementy społeczeństwa. 

Pokaż opis