Goldex Poldex

mieszkają i pracują w Warszawie.

Goldex Poldex to niezależna organizacja (spółdzielnia) powołana przez Janka Simona, Janka Sowę i Jakuba de Barbaro, działająca w Krakowie w latach 2008–2012, obecnie ponownie uruchamiana przez jego członków w Warszawie. Założyciele od samego początku dążyli do jak największej autonomii wspólnego działania, tworzenia i myślenia. 

Mitem założycielskim organizacji Goldex Poldex był pomysł otwarcia polskiej kopalni złota na Madagaskarze, w celu testowania alternatywnych (względem państwowego i prywatnego sponsoringu) źródeł finansowania działalności kulturowej oraz społecznej. Kopalnia L.T.C. to ustawiona w przestrzeni wystawy Co widać tzw. kopalnia lightcoins – cyfrowej kryptowaluty, z której członkowie Goldex Poldex zamierzają finansować swoją najbliższa działalność. 

Pokaż opis