Norman Leto

ur. 1980 w Bochni,
mieszka i pracuje w Warszawie.

Norman Leto to artysta opierający swoją strategię twórczą na łączeniu sztuki z nowymi technologiami. Jego najwaąniejszą pracą jest Sailor – powieść
i film. Bohaterem tego dyptyku jest Norman, alter ego artysty, owładnięty scjentycznym spojrzeniem na świat pragmatysta. 

Zobacz prace artysty w Kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Instalacja Falotron składa się z dwóch części: fragmentów pełnometrażowego filmu Photon oraz obiektu kinetycznego Falotron. Photon przypomina swoją strukturą Koyaanisqatsi Godfreya Reggio. Film podzielony jest na trzy części (wykłady), oparte na najbardziej aktualnej wiedzy naukowej. Podobnie jak w Sailorze, Leto pokazuje tutaj świat i człowieka w sposób posthumanistyczny – jako sumę chemicznych reakcji. Z kolei Falotron to obiekt, który ułatwia myślenie o materii zbudowanej wyłącznie z wibracji – a więc zgodnie ze współczesnym paradygmatem naukowym, sugerującym jej falową, ruchomą strukturę. Obiekt Leto jest zmodyfikowaną wersją dydaktycznego urządzenia używanego na lekcjach fizyki. Oryginalny projekt (bez nazwy) powstał w latach 50. w laboratoriach amerykańskiej firmy Bell. Jego autorem był John N. Shive. 

Pokaż opis